Research project

Teollisuuden 3D tulostus - investointi (Me3DI)

14715
14715
14715

Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/09/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract


Tämä teollisuuden 3D-tulostus-investointi hanke (eng. Metal 3D
Innovations-investment, Me3DI) liittyy samannimiseen 3D-tulostus hankkeeseen,
jossa on tavoitteena muodostaa Etelä-Karjalan teollisuuden metallien
3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöä. Keskittymä kokoaan yhteen maakunnan teollisen valmistuksen
ja suunnittelun osaamisen hyödyntäen LUT:n tieteellisen tutkimuksen tutkimuksen
ja opetuksen resursseja. Hankkeessa selvitetään aluksi yritysten koulutustarpeet.
Koulutuksen avulla voidaan ideointiprosessista poistaa perinteisiä
valmistusteknisiä rajoitteita. Suunnittelutoimistoille koulutuksen hyöty näkyy geometristen
rajoitusten tunnistamisessa ja lujuusteknisten kysymysten tuntemisessa. Tässä
hankkeessa hankitaan ohjelmisto, joka pystyy valmistelemaan suunnitellun
3D-tuotteen tulostusta varten. Lisäksi ohjelmisto simuloi koko
valmistusprosessin ennen varsinaista tulostusta. Tämä mahdollistaa digitaalisen
mallin korjaustoimenpiteet ja varmistaa laadukkaan tulostuksen ilman häiriöitä.





This Metal 3D Innovations-investment, Me3DI-project (Teollisuuden 3D
tulostus (Me3DI) – investointi) is connected to project of Metal 3D
Innovations, Me3DI (Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI)) which aims to form
industrial knowhow cluster of metallic 3D printing to South Karelia. This
cluster will enhance utilization of additive manufacturing (3D printing) of
metallic materials. Cluster for metallic 3D printing gathers regional knowhow
in industrial manufacturing and design and utilizes resources of academic
research and education at Lappeenranta University of Technology (LUT). First
action in Me3DI-project is to identify needs of companies for industrial
training in additive manufacturing and 3D printing. This enables companies to
remove limits of conventional manufacturing from their ideation processes.
Companies doing industrial design and planning will benefit from this training by
recognizing geometrical limitations and understanding of mechanical properties
requirements of applications. This investment project aims to purchase a
software, which can prepare designed 3D product for printing. This software
also simulates whole manufacturing process before actual printing. This enables
needed corrections for digital model and ensures good quality printing without
any failures.



Last updated on 2020-30-03 at 12:54