Research project

Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/08/2018
End date: 31/07/2021

Funder
Other Finnish

Abstract


Hankkeen tavoitteena on kehittää
kiertotalouspohjaisia menetelmiä ja materiaaleja jätteidenkäsittely- ja
teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn. Tarkoituksena on vähentää laimeiden hulevesien
johtamista jätevedenpuhdistamoille ja näin pienentää puhdistamoiden tarpeetonta
kuormitusta ja ohijuoksutusten tarvetta varsinkin rankka­sateiden aikana.
Tutkittavia materiaaleja ovat erilaiset teollisuuden jätejakeet, kuten voimalatuhkat
sekä käsitelty puhdistamoliete.


Hankkeen päärahoittaja on
Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR). Osarahoittajat ovat Mikkelin
yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Metsäsairila
Oy, Jätekukko Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj.

Last updated on 2020-17-06 at 12:42