Research project

Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) (Me3DI)

14715
14715
14715

Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/09/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Tämä teollisuuden 3D-tulostus-investointi hanke (eng. Metal 3D
Innovations-investment, Me3DI) liittyy samannimiseen 3D tulostus hankkeeseen,
jossa on tavoitteena muodostaa Etelä-Karjalan teollisuuden metallien
3Dtulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D
tulostus) käyttöä. Keskittymä kokoaan yhteen maakunnan teollisen valmistuksen
ja suunnittelun osaamisen hyödyntäen LUT:n tieteellisen tutkimuksen tutkimuksen
ja opetuksen resursseja. Hankkeessa selvitetään aluksi yritysten koulutustarpeet.
Koulutuksen avulla voidaan ideointiprosessista poistaa perinteisiä
valmistusteknisiä rajoitteita. Suunnittelutoimistoille koulutuksen hyöty näkyy
geometristen rajoitusten tunnistamisessa ja lujuusteknisten kysymysten
tuntemisessa. Tässä hankkeessa hankitaan ohjelmisto, joka pystyy valmistelemaan
suunnitellun 3D-tuotteen tulostusta varten. Lisäksi ohjelmisto simuloi koko
valmistusprosessin ennen varsinaista tulostusta. Tämä mahdollistaa digitaalisen
mallin korjaustoimenpiteet ja varmistaa laadukkaan tulostuksen ilman häiriöitä.

This Metal 3D
Innovations-investment, Me3DI-project (Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) –
investointi) is connected to project of Metal 3D Innovations, Me3DI
(Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI)) which aims to form industrial knowhow
cluster of metallic 3D printing to South Karelia. This cluster will enhance
utilization of additive manufacturing (3D printing) of metallic materials.
Cluster for metallic 3D printing gathers regional knowhow in industrial
manufacturing and design and utilizes resources of academic research and
education at Lappeenranta University of Technology (LUT). First action in Me3DI-project
is to identify needs of companies for industrial training in additive
manufacturing and 3D printing. This enables companies to remove limits of
conventional manufacturing from their ideation processes. Companies doing
industrial design and planning will benefit from this training by recognizing
geometrical limitations and understanding of mechanical properties requirements
of applications. This investment project aims to purchase a software, which can
prepare designed 3D product for printing. This software also simulates whole
manufacturing process before actual printing. This enables needed corrections for digital model and ensures
good quality printing without any failures.Last updated on 2020-30-03 at 12:55