Other project

Purusta Arvoa Suomelle (PURASU)

14715
14715
14715

Principal Investigator

Project Details
Start date: 03/09/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Mekaanisessa metsäteollisuudessa syntyy sivutuotteena merkittävä määrä sahanpurua, jota ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti ja joka ei nykymuodossaan tuota sahateollisuudelle merkittävää lisäarvoa. Sahanpurua käytetään suoraan energianlähteenä (poltto), pellettituotannon raaka-aineena, levyteollisuudessa ja sellun tuotannossa. Sellun raaka-aineena sahanpuru ei ole hyvää, koska purussa kuidut ovat lyhyitä. Sahanpurua syntyy jo pelkästään Suomessa vuosittain noin 1.4 miljoonaa kuutiometriä, joten uusille, sahanpurun kaupallista arvoa lisääville jalostustavoille on tarvetta. Tässä hankkeessa kehitetään ja testataan LUT:in innovaatioon perustuva PURASU -prosessi, jossa sahanpurua lainataan bioenergiaketjusta ja siitä tuotetaan hemiselluloosajae ja bioadsorbenttia, minkä jälkeen sahanpuru palautetaan takaisin bioenergiaketjuun PURASU-pelletin valmistukseen. Lisäksi hankkeessa selvitetään loppukäyttäjien tuotejakeille asettamat laatuvaatimukset ja tuotteiden markkinapotentiaali sekä arvioidaan mahdollisuutta synnyttää teollista symbioosia mekaanisessa metsäteollisuudessa PURASU-prosessin ympärille. Hemiselluloosajae sopii käytettäväksi monien arkipäivän tuotteiden raaka-aineena ja sillä voisi korvata nyt käytössä olevia öljypohjaisia raaka-aineita. Mahdollisia kasvavan ja merkittävän markkinapotentiaalin käyttöalueita on hemiselluloosille esimerkiksi kosmetiikka-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Ensisijainen kohdemarkkina PURASU -prosessin hemiselluloosalle on kosmetiikka- ja maali- ja pinnoiteteollisuudessa. PURASU-ratkaisussa hemiselluloosajae voidaan tuottaa kustannustehokkaammin kuin aiemmissa tutkimuksissa syntyneillä ratkaisuilla ja samalla saadaan paremman energiatiheyden omaavaa raaka-ainetta pelletin valmistukseen. Hankkeen tulokset mahdollistavat mekaanisen metsäteollisuuden tuotevalikoiman kehittymisen ja monipuolistumisen arvokkailla tuotefraktioilla, kun hemiselluloosajakeiden tuotto sivuvirroista tulee aiempaa mahdollisemmaksi uuden integroidun prosessiratkaisun myötä. Hankkeen tulokset edesauttavat myös mekaanisen metsäteollisuuden resurssitehokkuuden parantumista, kun sahanpurun koko tuottopotentiaali tulee käyttöön sen sijasta, että puru vain poltettaisiin jätteenä. Hankkeen tulokset luovat edellytyksiä uuden, metsäteollisuudessa toimivan yrityksen tai uusien tuotelinjojen käynnistämiselle Etelä-Karjalassa ja muualla Suomessa. Uusien syntyvien biomassapohjaisten tuotteiden lisäksi uutena vientituotteena on hankkeen tuloksena myös itse PURASU-prosessi kohdealueenaan mekaaninen metsäteollisuus Aasiassa ja Keski-Euroopassa. Tässä hankkeessa toteutettava innovatiivisen PURASU-prosessin toiminnan osoittaminen voi siis monelta näkökannalta tasoittaa alueemme mekaanisen metsäteollisuuden ja sitä palvelevien konepajateollisuuden yritysten tietä kansainvälisille markkinoille. Prosessiosaaminen start-up-yrityksen perustana mahdollistaa uuden osaamispohjaisen yrityksen syntymisen Etelä-Karjalaan. Kun hankkeen tulokset hyödynnetään mekaanisessa metsäteollisuudessa, edistetään vähähiilisempään yhteiskuntaan siirtymistä.LUT Focus Areas


Last updated on 2018-08-10 at 09:06