Other project

LUODE - Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä (LUODE)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan nuorten ohjauksessa. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto vastaa osatoteuttajana yrittäjyyskasvatuksen pedagogisesta osaamisesta ja sen yhdistämisestä läpileikkaavana teemana luonto, liikunta, taide ja mediakasvatuksen menetelmiin sekä osallistuun yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisäksi LUT vastaa yrittäjyyskasvatuksen uudenlaisen pedagogisen toimintamallin luomisesta ja sen on soveltamisesta erilaisissa työelämään tutustumisen konteksteissa kuten yläkoulujen ja lukioiden TET-harjoitteluissa ja ammatillisen koulutuksen TTO-työssäoppimisessa, nuorisopalveluiden työpajoissa ja työkokeiluissa, sekä yrittäjyyskasvatuksen osalta pilottien vaikuttavuuden arvioinnista.

Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa valtakunnallista LUODE-hanketta toteuttavat yhteistyössä Lahden yliopistokampus (pääkoordinaattori), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto, Suomen Urheiluopisto, Suomen Latu ja Outward Bound Finland.Last updated on 2021-10-02 at 13:30