Research project

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille (InforME)

14715

Project Details
Start date: 01/01/2016
End date: 31/12/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

InForme (Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille) -hankkeessa tarkastellaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita ja parantaa energiatehokkuutta maaseudun yrityksissä. Tavoitteena on tunnistaa erilaisia ratkaisumahdollisuuksia ja esittää vertailukelpoista tietoa kulutuksen ja tuotannon yhteensovittamisesta. Hanke toteutetaan LAMK:n, LUT:n, HAMK:n ja ProAgrian yhteishankkeena.

LUT Lahden Kestävyystutkimusyksikön osuudessa selvitetään mahdollisuuksia tuottaa liikenteen biopolttoaineita erilaisista maatalouden sivuvirroista ja viljelykasveista. Selvitys pohjautuu alueellisesti Hämeessä saatavilla oleviin maatalouden biomassoihin ja viljelykasveihin. Kohderyhmänä ovat uusiutuvasta energiasta ja energian käytön tehostamisesta kiinnostuneet maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, kyläyhteisöt ja kunnat.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen energiatehokkuutta, ympäristövaikutuksia (kasvihuonekaasupäästöt) ja taloudellisuutta, sekä näihin liittyviä pullonkauloja. Tämän lisäksi selvitetään miten biopolttoaineiden paikallinen tuotanto linkittyy laajempaan kiertotalousajatteluun esimerkiksi ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Erilaisten vaihtoehtojen arvioiminen perustuu laskennalliseen elinkaariarviointiin ja aikaisempien tutkimustulosten yhdistämiseen ja soveltamiseen. Selvityksen pohjalta tuotetaan alueellinen kokonaiskuva erilaisten liikenteen biopolttoaineiden tuotannon mahdollisuuksista, sekä eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Ville Uusitalo, ville.uusitalo@lut.fiLast updated on 2021-10-02 at 13:10