Research project

HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan (HevosWatti)

14715

Project Details
Start date: 01/11/2017
End date: 31/10/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

HevosWatti - Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeen tavoitteena on saada tietoa hevosenlannan toimivuudesta rinnakkaispolton raaka-ainevirtana elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantaen. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa lannan logistiikkahuollon toimivuudesta ja mahdollisista varastointimahdollisuuksista yritysten liiketoiminnan edistämiseksi.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet

1. Demonstraatiopolttokokeet pienenmittakaavan kattilassa

2. Hevosenlannan logistiikka- ja potentiaalitarkastelut

3. Demonstraatiopolttokokeet aluelämpölaitoksella

4. Tulosten raportointi ja tulosten jalkauttaminen elinkeinoelämälle

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa hevosenlannan toimivuudesta rinnakkaispolton raaka-ainevirtana. Lisäksi saadaan käytännön kokeilujen kautta uutta tietoa logistiikan toimivuudesta. Hankkeen tulokset parantavat hevos- ja kuljetusyrittäjien ja energiantuotantolaitosten toimintaedellytyksiä ja lisäävät alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tulokset ovat monistettavissa ja käytettävissä alueellisesti ja kansallisesti. Niitä voivat hyödyntää myös kansainvälisille markkinoille suuntaavat yritykset.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Metsä, ympäristö ja energia -painoalan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Bioenergian laboratorion kanssa. Hankkeen toteutusaika 1.11.2017 - 30.10.2018. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto (AIKO-rahoitus) ja Suur-Savon Energiasäätiö.


Keywords
Hevosenlanta, demonstraatio, Etelä-Savo, elinkeinoelämä


Last updated on 2021-10-02 at 13:10