Research project

Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO), Improvement of forest chip quality and supply chain performance by means of a continuous quality measurement
system

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/12/2017
End date: 30/06/2019

Funder
Other Finnish


Last updated on 2018-15-02 at 07:30