Research project

Yliopisto yrittäjyyden kasvattajana ja alustana - Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusryhmän apurahahakemus


Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa yliopistojen monipuolisesta roolista alueellisten yrittäjyysekosysteemien muodostumisessa ja kehittymisessä. Tutkimus selvittää, mitkä erityiset tekijät vaikuttavat lisäarvoa tuottavien yrittäjyystoimintojen syntymiseen ja vahvistumiseen alueellisissa yrittäjyysekosysteemeissä.


Keywords
Entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem, university


Last updated on 2019-18-06 at 13:22