Research project

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY)

14715

Co-Investigators

Project Details
Start date: 01/04/2016
End date: 31/12/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) hankkeessa vertaillaan erilaisia hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehtoja ympäristö- ja taloudellisista näkökulmista. Tämän lisäksi tunnistetaan mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa hevosenlannan hyötykäytön ympärille.

Tarkastelu tehdään Päijät-Hämeen alueen lantamäärien perusteella, mutta hankkeen tulokset ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Päijät-Hämeessä tarkastelun pohjana on Jokimaan ravikeskus ja alueen hevosmäärät. Hankkeessa koottua ja tuotettua tietoa välitetään laajasti Hippolis ry:n kautta, joka on Suomen valtakunnallinen hevosalan yhteistyöorganisaatio. Hankkeessa pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti lantaongelman parissa toimivia tahoja, esimerkiksi hevostiloja, energiayhtiöitä, maanviljelijöitä, kuljetusyhtiöitä ja laitetoimittajia ensisijaisesti Päijät-Hämeen alueelta.

Hanke tarjoaa tietoa mm. hevosalan ja energia-alan toimijoille ja auttaa tekemään ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseen liittyen. Hankkeen pohjalta voidaan lisätä paikallista uusiutuvan energian tuotantoa, toteuttaa ravinteiden kierrätystä, luoda liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja lisätä alueellista omavaraisuutta.

Tutkijatohtori Jouni Havukainen, jouni.havukainen(at)lut.fi
Nuorempi tutkija Tero Rantala, tero.rantala(at)lut.fiLast updated on 2018-03-09 at 10:09