Research project

Päällekkäisten kohteiden automaattinen segmentointi solukuvien analysoimiseksi (CellVision)


Project Manager

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2019

Funder
Academy of Finland


Last updated on 2018-15-02 at 07:30