Research project

Hapenkantajapoltossa käytettävien, yhdistettyjen leijukerrosreaktoreiden dynaaminen mallinnus


Project Details
Start date: 01/09/2016
End date: 31/08/2019

Funder
Academy of Finland


LUT Focus Areas


Last updated on 2017-22-11 at 07:30