Research project

Yrityskylän vaikuttavuus -tutkimus


Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 30/04/2019

Funder
Other Finnish

Abstract


Yrityskylän
vaikuttavuustutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta
tietoa siitä, mikä on opettajan näkökulmasta katsottuna hyvää, toimivaa ja
vaikuttavaa yrittäjyyskasvatusta. Tutkimuksen aineistot kerätään
Kaakkois-Suomen Yrityskylässä vierailevilta 6-luokan opettajilta ennen
Yrityskylä-päivää (ennakkokoulutuksen yhteydessä Yrittäjyyskasvatuksen
mittariston avulla) sekä Yrityskylä-päivän aikana. Tuloksista laaditaan
koosteet osallistuvien kuntien käyttöön ja niistä toivotaan olevan hyötyä mm.
kuntien suunnatessa resursseja yrittäjyyskasvatustoimenpiteisiin. Tulosten
avulla toivotaan olevan myös mahdollista kehittää Yrityskylä -konseptia
edelleen sekä erityisesti saada parempi käsitys erilaisten
yrittäjyyskasvatustoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja näin kehittää suomalaista
yrittäjyyskasvatusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Taloudellisen
Tiedotustoimiston (TAT) kanssa.

Last updated on 2019-01-02 at 08:30