Research project

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittäminen 2016 ops:n mukaiseksi


Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2019

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen aikana kehitetään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristosta uusi, tulevien opetussuunnitelmien mukainen itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille. Lisäksi hankkeessa päivitetään Yrittäjyyskasvatuksen mittariston tekniikkaa sekä lisätään
käyttäjäystävällisyyttä. Hankkeessa jatkokehitettävä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (www.lut.fi/mittaristo) on ollut valtakunnallisesti käytössä vuodesta 2011.

Last updated on 2018-17-07 at 07:30

Share link