Research project

Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudellisetkoulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat


Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Academy of Finland


Last updated on 2018-15-02 at 07:31