Research project

Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudellisetkoulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat


Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 30/06/2021

Funder
Academy of Finland


Last updated on 2020-07-12 at 12:20

Share link