Education project

Yrittäjyysosaamista kasvualoille - SOTE-palvelut kartalla
Entrepreneurship for growth sector companies - Welfare and Health Services on the Map

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 28/02/2019

Funder
Other Finnish

Abstract

Tiivistelmä

Tavoitteet, toimenpiteet, tulokset

Yrittäjyysosaamista kasvualoille - SOTE-palvelut kartalla -hankkeen tavoitteena on kehittää kasvualojen nopeasti muuttuviin tarpeisiin koulutusmalli, jossa hyödynnetään korkeasti koulutettuja nuoria vastavalmistuneita, valmistumassa olevia, työttömiä ja/tai yrittäjiksi aikovia sekä tuetaan yritysten rakennemuutosta ja uusille kasvualoille suuntautumista tarjoamalla heille täsmäkoulutettuja osaajia ja edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita.

Pilottihankkeessa kehitetään ja testataan koulutusmallia tarjoamalla kohderyhmälle Yrittäjyys- sekä Kartta- ja paikkatieto-ohjelmoinnin koulutusta. Kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät ICT-osaajat, työttömyysuhanalaiset, uusille aloille suuntautuvat, yrittäjiksi aikovat sekä alueen ohjelmointiyritykset. Pilottihankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä lisätä yrittäjyys- sekä karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen hyödyntämistä SOTE-alan toiminnan tehostamisessa sekä rakennetussa ympäristössä.

Hankkeen avulla törmäytetään eri puolen toimijoita (sovelluskehittäjät, ohjelmoijat, julkiset ja yksityiset SOTE-yritykset, rakennetun ympäristön asiantuntijat, yrittäjäverkostot, oppilaitokset (LUT & Saimia) uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi, lisätään koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tarjoamalla kasvualoille täsmäosaamista, parannetaan innovaatiovalmiuksia sekä edistetään työllistymistä sekä yrittäjyyttä.

Abstract

Aims, actions and results

The aim of the project "Entrepreneurship for growth sector companies - Wellfare and Health Services on the Map" is to develop and test a training model for growth sector companies, which need rapidly new professionals and know-how.

In the pilot project target group will be young unemployed ICT professionals, persons interested in entrepreneurship, ICT companies etc, to whom will be offered entrepreneurship and map and geographic data programming training. As a result of the pilot project ICT companies may provide employment for young high educated unemployed persons or they will start up own company. The second aim of this pilot project is to promote networking of Wellfare and Health Service organizations and companies with ICT companies and ICT professionals and find ideas for product or service innovations in which could be take in advantage of map and geographic data for serving more efficiently the health care customers.Last updated on 2020-18-02 at 13:36