Research project

OsaavaPK - Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä (OsaavaPK)

14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/07/2018

Funder
Other Finnish

Abstract


OsaavaPK
- Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä
kehittämällä -hankkeen
päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka 2-70 henkeä työllistävät
mikro- ja pk-yritykset voivat hyödyntää uusia ja tuottavampia
rekrytointikäytäntöjä, osaamisen ja oppimisen kehittämisen malleja. Nämä ratkaisut
kehittävät yritysten tuloksellisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia.

Hankkeen tuloksena mikro-
ja pk-yritysten rekrytointivalmiudet sekä oppimis- ja uudistumiskyvykkyys
paranevat, joka luo yrityksiin kasvun mahdollisuuksia. Mikro- ja pk-yritykset
oppivat tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja toimimaan ketterästi
niitä ennakoiden. Lisäksi yritykset saavat käyttöönsä uusia rekrytointiin ja
työnantajakuvaan liittyviä toimintamalleja. Kiinnittämällä huomiota osaamisen
kehittämiseen ja urakehitykseen parannetaan sekä jo olemassa olevien että
uusien työntekijöiden työhyvinvointia. Pitkällä aikavälillä yrityksen maine
haluttuna työnantajana kasvaa, mikä lisää mahdollisuuksia uudistaa resursseja
ja auttaa pysymään kilpailukykyisenä työelämän muutoksissa.

Hanke toteutetaan
1.3.2017-31.12.2019 yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun,
Työterveyslaitoksen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä 55 kohderyhmään
kuuluvan pilottiyrityksen kanssaLast updated on 2021-10-02 at 13:30