Research project

Kilpailukykyä tietojohtamisella (KITI)


Project Manager

Co-Investigators

Project Details
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

Nykytaloudessa tietoa pidetään tärkeimpänä tuotannontekijänä. Tiedon merkityksen kasvaessa on alettu puhumaan tietotaloudesta, jossa tärkein kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan ketterästi. Projektissamme tarkastellaan yritysten tuottavuutta tietojohtamisen käytänteiden näkökulmasta. Tutkimme niitä keinoja ja välineitä, joiden tavoitteena on vaikuttaa yrityksen tietoresursseista saatavaan hyötyyn. Tietojohtamisen käytänteet ulottuvat strategisen tason johtamisesta yksilöjohtamiseen, muodostaen kattavan valikoiman käytänteitä, joilla on havaittu olevan yhteys yritysten suorituskykyyn. Tietojohtaminen on alue jossa käytäntö kulkee teorian edellä, ja edelläkävijäyritykset kehittävät ja toteuttavat uusia toimintatapoja ennen tutkijoita. Näin ollen tietojohtamisen avulla suoristuskykyään parantamaan pystyvissä suomalaisyrityksissä toteutettavat käytänteet ovat myös tieteen kannalta kiinnostavia esimerkkejä. Tapaustutkimuksiin pohjautuen koostamme kuvauksen parhaista tietojohtamisen käytännöistä suomalaisissa yrityksissä, jonka jälkeen sovellamme tätä ymmärrystä kolmen suomalaisen heikosti tietojohtamista hyödyntävän yrityksen toimintatutkimukselliseen kehittämiseen. Tämä synnyttää uutta ymmärrystä valmiuksista, vaatimuksista ja haasteista jotka tulisi ottaa huomioon yrityksen tuottavuutta parantavaa tietojohtamista käyttöönotettaessa.


Keywords
Knowledge management, knowledge management practices, best practices, multiple case study, action research


Last updated on 2018-12-04 at 08:30