Research project

Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta (KAVERI)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/05/2016
End date: 31/08/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osatoteuttajien yhteistyötä Etelä-Karjalan pk-yritysten kansainvälistymisen
tukemisessa ja selkiyttää alueen toimijoiden keskinäistä työnjakoa Etelä-Karjalan pk-yrityskentän
kansainvälistämisessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja luoda kansainvälisiä kumppanuuksia maakunnan kärkiosaamisaloilla (esim. energia, cleantech) siten, että toimintaan kytketään myös olemassa olevat yritysryppäät ja muut keskeiset toimijat. Tavoitteena on muodostaa paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja, jotka ovat kilpailukykyisiä kansainvälisissä rahoitusohjelmissa.Last updated on 2019-16-05 at 10:41