Research project

Location Independent Manufacturing and Supply - LIMS-Revolutionary Way to Add Value (LIMS)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 02/05/2017
End date: 30/06/2019

Funder
Other Finnish

Abstract

Yritysten liiketoimintaympäristössä suurina haasteina koetaan toimintaympäristön vaihtelevuus sekä jatkuva tarve sopeutua asiakkaiden uusiin vaatimuksiin. Asiakkaiden yksilölliset vaatimukset edellyttävät yritykseltä joustavuutta ja lyhyitä toimitusaikoja. Näiden vaatimusten lisäksi yrityksiltä odotetaan myös kykyä valmistaa pieniä määriä tuotetta kustannustehokkaasti. Suomalaisen pk-teollisuuden asiakkaat ovat hajaantuneet maailmanlaajuisesti, joten moniin potentiaalisiin asiakkaisiin ei päästä käsiksi maantieteellisten seikkojen vuoksi. Erityisesti tästä kärsivät pk-yritykset, joilla ei ole resursseja tai kykyä toimia kaukana kotimarkkinoilta. Pk-yritysten kasvua on rajoittanut myös pieni kotimarkkina.

LIMS-tuotantomallissa tuotanto viedään mahdollisimman lähelle asiakasta kulutuskeskittymissä. Tämän mahdollistaa uudentyyppinen pilvipohjainen ns. Cloud-ERP (LIMS-ohjelmisto) tuotannonohjausjärjestelmä, jossa on huomioitu kunkin kohdeasiakkaan maakohtaiset tarpeet mm. lainsäädännön, verotuksen, tullikäytäntöjen, työaikasäännösten ja kuljetuskustannusten kohdalla. Edellä esitetty tieto saadaan julkisista ns. avoimen datan lähteistä. LIMS-konsepti mahdollistaa tuotannon siirtämisen sinne, missä on saatavilla helposti raaka-ainetta edulliseen hintaan. Edelleen LIMS-konsepti mahdollistaa jätemäärän minimoinnin ja paikallisen infrastruktuurin hyödyntämisen, sekä paikallisen työvoiman käytön ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin lisäämisen myös kohdemaissa, kuitenkin varsinaisen liiketoiminnan säilyessä suomessa.Last updated on 2019-25-02 at 09:47