Research project

Puhdistamolietteet hyötykäyttöön, Municipal sludge for utilization

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/11/2017
End date: 30/04/2020

Funder
Other Finnish

Abstract


Hankkeessa tutkitaan uusia lietteenkäsittelymenetelmiä ja
kehitetään uusia puhdistamolietepohjaisia lannoitevalmisteita jäteveden
sisältämien ravinteiden kierrättämisen tehostamiseksi. Tavoitteena on löytää
ratkaisuja puhdistamolietteiden saattamiseksi hyötykäyttöön erityisesti
lannoitevalmisteina ja esimerkiksi haitta-aineita sitovina materiaaleina.
Tällöin lietteestä valmistetut lopputuotteet voitaisiin hyödyntää
puhdistamoilla jätevedenkäsittelyssä, mikä vähentäisi puhdistamojen
ympäristökuormitusta. Hankkeen päärahoittajana toimii Etelä-Savon
maakuntaliitto ja osarahoittajina Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki,
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Joensuun jätevedenpuhdistamo, Savonlinnan
vesilaitos, Nanopar Oy ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Hankkeen kesto on
1.11.2017-30.4.2020LUT Focus Areas


Last updated on 2020-22-06 at 11:40