Research project

Perinteisestä jätevedenpuhdistuksesta kohti resurssitehdasta (Resurssitehdas)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/10/2017
End date: 31/03/2020

Funder
Other Finnish

Abstract


Hankkeen tavoitteena on luoda uusi
jätevedenpuhdistamokonsepti, joka tuottaa voittoa kustannusten sijaan. Hanke
toteutetaan jäteveden vaiheittaisella prosessoinnilla, jossa tutkitaan
sähkökemiallista mikrobipolttokennoa yhdistettynä MBR-teknologiaan energian
tuottamiseksi jätevedestä parantamaan puhdistamojen energiatehokkuutta. Lisäksi
tutkitaan ioninvaihto- ja elektrodialyysimenetelmiä typen ja fosforin
talteenottoon jätevedestä sekä hapetustekniikoita jäteveden hygienisointiin ja
tertiäärikäsittelyyn poistamaan haitallisia orgaanisia aineita.


Hankkeen päärahoittajana toimii Etelä-Savon maakuntaliitto ja
osarahoittajina Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki,
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Fortum ja Savonlinnan vesilaitos.
Hankkeen kesto on 1.10.2017-31.3.2021

Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta:

https://events.lut.fi/putsari/LUT Focus Areas


Last updated on 2021-21-06 at 12:37

Share link