Erikoislaboratoriomestari Juha Turku

E-mail: juha.turku@lut.fi
Mobile phone: +358 400 730 250

Current Organisation
LUT Voima (Superior organisation: LUT School of Energy Systems)


Last updated on 2018-02-05 at 04:03