Erikoislaboratoriomestari Mika Kärmeniemi

E-mail: mika.karmeniemi@lut.fi
Mobile phone: +358 40 560 8813

Current Organisation
LUT Voima (Superior organisation: LUT School of Energy Systems)


Last updated on 2018-02-05 at 04:02