Erikoistutkija Tuija Oikarinen

E-mail: Tuija.Oikarinen@lut.fi
Mobile phone: +358 400 196 988
CV:
Uploaded on: 04/02/2019

Current Organisation
Innovation Management / Lahti (Superior organisation: Common, Industrial Engineering and Management)

Projects as Project ManagerProjects as Co-Investigator
Kestävän yrittäjyyden innovaatiot (01/01/2015 - 31/05/2018)
Funder: Other FinnishPublications
Go to first page Go to previous page 8 of 9 Go to next page Go to last page
Yritykset uuden paradigman pyörteissä. (2008)
B2 Unrefereed book section
Paalanen Anne, Oikarinen Tuija, Hyypiä Mirva
Kuntaliiton Acta-Julkaisusarja
Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa
Challenges of personnel management in a networked organization. (2007)
Other
Pihkala Timo, Oikarinen Tuija, Pulkka-Stone Lea
Effects of HRM practices on employees' OCB within networks. (2007)
Other
Oikarinen Tuija, Hyypiä Mirva, Pihkala Timo
Henkilöstöjohtamisen haasteet verkostoituneessa organisaatiossa (2007)
Other
Pihkala Timo, Oikarinen Tuija, Pulkka-Stone Lea
SMEs in industrial networks and the role of HRM. (2007)
A4 Conference proceedings
Hyypiä Mirva, Oikarinen Tuija, Pihkala Timo
Yritysten uusi innovaatioparadigma. (2007)
B2 Unrefereed book section
Hyypiä Mirva, Oikarinen Tuija, Paalanen Anne
Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. & Väänänen, I. (eds.) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä
Henkilöstöjohtamisen haasteet verkostoituneessa organisaatiossa (2006)
Other
Pihkala Timo, Oikarinen Tuija, Pulkka-Stone Lea
Development of the Performance Measurement System in Knowledge-based Public Organization (2005)
Other
Rantanen Hannu, Oikarinen Tuija
Frontiers of eBusiness Research. Seppä M. et al. (eds)
Last updated on 2019-04-02 at 04:01

Share link