Nuorempi tutkija Minna Hämäläinen

E-mail: Minna.Hamalainen@lut.fi
Mobile phone: +358 50 564 2632
CV:
Uploaded on: 08/01/2019

Current Organisation
University Management (Superior organisation: Management)

Biography
Minna Hämäläinen, M.Sc. (Econ. & Bus.Adm.), is working as a junior researcher and project manager at Lappeenranta University of Technology. She has been working in the field of further education for teachers and have been involved in many national and international entrepreneurship education projects .The projects includes themes for example: entrepreneurial learning and developing regional entrepreneurship education strategies. Member of LUT Entrepreneurship & Entrepreneurship Education Research Group. Her main interests is entrepreneurship education and especially the management’s role in entrepreneurship education.

Projects as Project Manager
Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page
Ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimien kehittämishanke (01/04/2020 - 30/09/2022)
Funder: Other Finnish
Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen (01/01/2018 - 31/01/2020)
Funder: Other FinnishProjects as Co-InvestigatorPublications
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
Principals Promoting Entrepreneurship Education: The Relationships between Development Activities and School Practises (2018)
A1 Journal article (refereed), original research
Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, Pihkala Timo
Journal of Entrepreneurship Education
Principals’ utilization of external stakeholders in entrepreneurship education –
Evidence from the general education
(2018)
A1 Journal article (refereed), original research
Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, Pihkala Timo
Eesti Haridusteaduste Ajakiri
Yrittäjämäinen kulttuuri ja yritysyhteistyön tavoitteellisuus ammattikorkeakoulussa (2018)
A4 Conference proceedings
Joensuu-Salo Sanna, Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, et al.
YKTT2018 Yrittäjyyskasvatuspäivät artikkelit-Entrepreneurship Education Conference 2018 Articles
Head Teachers Managing Schools – Entrepreneurial Approach (2017)
A4 Conference proceedings
Hämäläinen Minna
ESU 2017 Conference and Doctoral Programme
Opettajan yrittäjämäisyyden ja yritysyhteistyön helppouden vaikutus yrittäjyyttä tuekvien opetusmenetelmien käyttöön (2017)
A4 Conference proceedings
Joensuu-Salo Sanna, Peltonen Kati, Siltavirta Katta, et al.
Building Bridges and Crossing Boundaries in Entrepreneurship Education, 11th Entrepreneurship Education Conference 2017 in Oulu, Article book
Opettajan yrittäjämäisyyden ja yritysyhteistyön helppouden vaikutus yrittäjyyttä tukevien opetusmenetelmien käyttöön (2017)
A4 Conference proceedings
Joensuu-Salo Sanna, Peltonen Kati, Siltavirta Katta, et al.
Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa: Abstraktikirja
Ammattikorkeakouluopettajan itsearviointi opettajan yrittäjyysmittariston avulla (2016)
A3 Book section, chapters in research books
Hannula Heikki, Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, et al.
Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja 2016
HEAD teachers managing entrepreneurship education - Empirical evidence from general education (2016)
A1 Journal article (refereed), original research
Ruskovaara Elena, Hämäläinen Minna, Pihkala Timo
Teaching and Teacher Education
Head Teachers’ Networking Activities for Entrepreneurship Education – Evidence from the General Education (2016)
A4 Conference proceedings
Hämäläinen Minna, Ruskovaara Elena, Pihkala Timo
61st Annual ICSB World Conference
Opettajan yritysyhteistyöaktiivisuuden ja organisaation tuen merkitys yrittäjyyden opettamisessa (2016)
A4 Conference proceedings
Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Elina Varamäki, et al.
Yrittäjyyskasvatuspäivät 2016 Conference Proceedings
Last updated on 2019-08-01 at 09:24