Erikoistutkija Mirva Hyypiä

E-mail: Mirva.Hyypia@lut.fi
Mobile phone: +358 40 592 1336
CV:
Uploaded on: 01/06/2021

Current Organisation
Innovation Management / Lahti (Superior organisation: Common, Industrial Engineering and Management)

Biography
Current research focuses on leadership, innovation management, complex environments, user-driven innovation, frugal innovation, interaction design, multi-sensory environment, gamification and co-creation of digitalization, inter alia.

Teaching Experience
2018 – present, Teacher in charge, Innovation Management, 6 ECTS, Industrial Engineering and Management, Lahti
2018 – present, Teacher, Digitalisation in Organisational Sustainable Renewal, 6 ECTS, Industrial Engineering and Management, Lahti
2018 – present, Teacher, Digitalisation in Organisational Renewal, 3 ECTS, LUT Executive and Professional Education, Lahti
2015 – present, Teacher, Software and Application Innovation, 6 ECTS, Industrial Engineering and Management, Lappeenranta
2018, Lecturer, Software and Application Innovation, 3 ECTS, LUT Executive and Professional Education, Lappeenranta
2007, Lecturer, Training for innovation promoters, Lahti University of Applied Sciences, Lahti

Projects as Project Manager
SCALA (Scalable mobile services for global markets) (04/09/2016 - 30/04/2018)
Funder: TekesProjects as Co-Investigator
Go to first page Go to previous page 2 of 2 Go to next page Go to last pagePublications
Go to first page Go to previous page 7 of 8 Go to next page Go to last page
Leveraging the Creativity and Collaboration in Fragmented SME, a Case Study Approach (2009)
A4 Conference proceedings
Parjanen Satu, Hyypiä Mirva
Luovuuden kehittäminen organisaatiossa (2009)
B1 Unrefereed journal article
Hyypiä Mirva, Parjanen Satu
Current managerial roles and challenges in the network organizations. (2008)
A3 Book section, chapters in research books
Hyypiä Mirva
Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut
Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen.
Resurssipohjainen strategia, dynaamiset kyvykkyydet (2008)
B2 Unrefereed book section
Hyypiä Mirva, Harmaakorpi Vesa, Pihkala Timo
Kuntaliiton Acta-Julkaisusarja
Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa
Yritykset uuden paradigman pyörteissä. (2008)
B2 Unrefereed book section
Paalanen Anne, Oikarinen Tuija, Hyypiä Mirva
Kuntaliiton Acta-Julkaisusarja
Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa
Effects of HRM practices on employees' OCB within networks. (2007)
Other
Oikarinen Tuija, Hyypiä Mirva, Pihkala Timo
SMEs in industrial networks and the role of HRM. (2007)
A4 Conference proceedings
Hyypiä Mirva, Oikarinen Tuija, Pihkala Timo
Last updated on 2021-01-06 at 04:04